Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Pengantar Studi Islam
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Perpustakaan
Kurikulum S1 ILMU PERPUSTAKAAN 2020
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH PENCIRI UNIVERSITAS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 4
Semester Paket 1

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
2. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
3. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
4. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
5. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
6. 2021/2022 SEMESTER GANJIL C Drs. H. Muh. Syamsuddin, M.Si
(19601006 199103 1 001)
7. 2022/2023 SEMESTER GANJIL A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
8. 2022/2023 SEMESTER GANJIL B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
9. 2022/2023 SEMESTER GANJIL C Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
10. 2022/2023 SEMESTER GANJIL D Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
11. 2023/2024 SEMESTER GANJIL A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
12. 2023/2024 SEMESTER GANJIL B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
13. 2023/2024 SEMESTER GANJIL C Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
14. 2023/2024 SEMESTER GANJIL D Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)