Dosen

Profil Tafrikhuddin

Nama : Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
NIP : 19730205 199903 1 003
NIDN : 2002057301
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor | III/D
Email :
Pendidikan Terakhir : S3

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd. Di Semester Gasal TA 2021/2022
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Komunikasi 2 WAJIB A KAM 08:50-10:30 R: FA-410
2. Komunikasi 2 WAJIB B SEN 15:30-17:10 R: FA-409
3. Pengantar Studi Islam 4 WAJIB A SEN 13:25-15:05 R: FA-304#RAB 15:30-17:10 R: FA-304
4. Pengantar Studi Islam 4 WAJIB B SEL 13:25-15:05 R: FA-304#KAM 07:00-08:10 R: FA-403

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S3 Universitas Negeri Yogyakarta Ilmu Pendidikan M.pd 2014
2. S2 Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dr. 2003
3. S1 IAIN Sunan Kalijaga Dakwah Dr. 1998

# TAHUN KARYA
Jurnal Ilmiah
1 2020 Evaluasi kekuatan koleksi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Evaluasi kekuatan koleksi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tingkat Nasional. Diterbitkan oleh Program Studu Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/FIHRIS/article/view/1702
2 2019 Komunikasi persuasif relawan perpustakaan desa dalam Studi kasus perpustakaan desa Sumber Ilmu Balecatur. Tingkat Nasional.
https://jurnal.uns.ac.id/jurnalpustakailmiah

# TAHUN KARYA
Melakukan penelitian
1 2016 Peranan perpustakaan sebagai sumber belajar (Studi kasus pada MAN Yogyakarta III ).
2 2016 Evaluasi kekuatan koleksi di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3 2015 Pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah (Analisis terhadap program sertifikasi kepala Perpustakaan Sekolah /Madrasah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
4 2015 Faktor-faktor yang mendorong mahasiswa kuliah di Program Studi Ilmu Perpustakaan FADIB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi kasus pada mahasiswa baru TA 2014/2015).

# TAHUN KARYA
Kegiatan Keagamaan
1 2021 Sekretaris Takmir Masjid Al Muttaqien Medari Sleman .
2 2020 Sekretaris Takmir Masjid Al Muttaqien Medari Sleman .
Memberi pelayanan kepada masyarakat
3 2021 Ketua Komite Sekolah Dasar Negeri Triharjo Sleman (Kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester).
4 2020 Ketua Komite Sekolah Dasar Negeri Triharjo Sleman (Kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester).
5 2016 Memberikan ceramah pengajian di Musholla Hidayah Lestari ganjuran .
6 2016 Memberikan ceramah pengajian di Masjid Ilsadaum Medari .
7 2015 Memberikan ceramah pengajian .
8 2015 Memberikan ceramah pengajian di masjid Ilsadaum Medari Caturharjo Sleman .
9 2015 Memberikan ceramah pengajian di masjid Baiturrahman PT. Primissima Medari Sleman .
10 2015 Melaksanakan khutbah idul adha .
Pengurus Yayasan
11 2021 Pembina Yayasan Al Falah Soerosetika Klegen Trimulyo Sleman .
12 2020 Pembina Yayasan Al Falah Soerosetika Klegen Trimulyo Sleman .