Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Perpustakaan
Kurikulum S1 ILMU PERPUSTAKAAN 2020
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH PENCIRI NASIONAL
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 1

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Afiati Handayu Diyah Fitriyani, S.Pd., M.Pd
(19850712 201101 2 021)
2. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Afiati Handayu Diyah Fitriyani, S.Pd., M.Pd
(19850712 201101 2 021)
3. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Afiati Handayu Diyah Fitriyani, S.Pd., M.Pd
(19850712 201101 2 021)
4. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Thoriq Tri Prabowo, M.IP.
(19930314 201801 1 001)
5. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Thoriq Tri Prabowo, M.IP.
(19930314 201801 1 001)
6. 2021/2022 SEMESTER GANJIL C Andriyana Fatmawati, M.Pd.
(19910920 201903 2 020)
7. 2022/2023 SEMESTER GANJIL A Arina Faila Saufa, M.A.
(19940213 201903 2 016)
8. 2022/2023 SEMESTER GANJIL B Arina Faila Saufa, M.A.
(19940213 201903 2 016)
9. 2022/2023 SEMESTER GANJIL C Amalia Azka Rahmayani, M.Sc.
(19921205 201903 2 009)
10. 2022/2023 SEMESTER GANJIL D Amalia Azka Rahmayani, M.Sc.
(19921205 201903 2 009)
11. 2023/2024 SEMESTER GANJIL A Amalia Azka Rahmayani, M.Sc.
(19921205 201903 2 009)
12. 2023/2024 SEMESTER GANJIL B Amalia Azka Rahmayani, M.Sc.
(19921205 201903 2 009)
13. 2023/2024 SEMESTER GANJIL C Amalia Azka Rahmayani, M.Sc.
(19921205 201903 2 009)
14. 2023/2024 SEMESTER GANJIL D Amalia Azka Rahmayani, M.Sc.
(19921205 201903 2 009)