Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Pancasila
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Perpustakaan
Kurikulum S1 ILMU PERPUSTAKAAN 2020
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH PENCIRI NASIONAL
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 1

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
2. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM#198702062019082001
(19550501 199812 1 002)
3. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
4. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
5. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Nur Riani, M.A.
(19920221 201908 2 001)
6. 2021/2022 SEMESTER GANJIL C Nur Riani, M.A.
(19920221 201908 2 001)
7. 2022/2023 SEMESTER GANJIL A Nur Riani, M.A.
(19920221 201908 2 001)
8. 2022/2023 SEMESTER GANJIL B Nur Riani, M.A.
(19920221 201908 2 001)
9. 2022/2023 SEMESTER GANJIL C Lilih Deva Martias, M.Sc.
(19870311 201903 2 010)
10. 2022/2023 SEMESTER GANJIL D Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
11. 2023/2024 SEMESTER GANJIL A Iryanto Chandra, M.Eng.
(19850809 201903 1 008)
12. 2023/2024 SEMESTER GANJIL B Iryanto Chandra, M.Eng.
(19850809 201903 1 008)
13. 2023/2024 SEMESTER GANJIL C Khairunnisa Etika Sari, M.IP.
(19870206 201908 2 001)
14. 2023/2024 SEMESTER GANJIL D Khairunnisa Etika Sari, M.IP.
(19870206 201908 2 001)