Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Statistik
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Perpustakaan
Kurikulum S1 ILMU PERPUSTAKAAN 2020
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH PENCIRI PRODI
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 3
Semester Paket 4

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2021/2022 SEMESTER GENAP A Lilih Deva Martias, M.Sc.#199212052019032009
(19870311 201903 2 010)
2. 2021/2022 SEMESTER GENAP B Lilih Deva Martias, M.Sc.
(19870311 201903 2 010)
3. 2021/2022 SEMESTER GENAP C Lilih Deva Martias, M.Sc.
(19870311 201903 2 010)
4. 2021/2022 SEMESTER PENDEK A Lilih Deva Martias, M.Sc.
(19870311 201903 2 010)
5. 2022/2023 SEMESTER GENAP A Lilih Deva Martias, M.Sc.
(19870311 201903 2 010)
6. 2022/2023 SEMESTER GENAP B Lilih Deva Martias, M.Sc.
(19870311 201903 2 010)
7. 2022/2023 SEMESTER GENAP C Lilih Deva Martias, M.Sc.
(19870311 201903 2 010)
8. 2022/2023 SEMESTER GENAP D Lilih Deva Martias, M.Sc.
(19870311 201903 2 010)
9. 2022/2023 SEMESTER PENDEK A Lilih Deva Martias, M.Sc.
(19870311 201903 2 010)
10. 2023/2024 SEMESTER GENAP A Lilih Deva Martias, M.Sc.#199212052019032009
(19870311 201903 2 010)
11. 2023/2024 SEMESTER GENAP B Lilih Deva Martias, M.Sc.#199212052019032009
(19870311 201903 2 010)
12. 2023/2024 SEMESTER GENAP C Lilih Deva Martias, M.Sc.#199212052019032009
(19870311 201903 2 010)
13. 2023/2024 SEMESTER GENAP D Lilih Deva Martias, M.Sc.#199212052019032009
(19870311 201903 2 010)