Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Perpustakaan
Kurikulum S1 ILMU PERPUSTAKAAN 2020
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH PENCIRI PRODI
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 2

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
2. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
3. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
4. 2021/2022 SEMESTER GENAP A Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
5. 2021/2022 SEMESTER GENAP B Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
6. 2021/2022 SEMESTER GENAP C Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
7. 2022/2023 SEMESTER GENAP A Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
8. 2022/2023 SEMESTER GENAP B Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
9. 2022/2023 SEMESTER GENAP C Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
10. 2022/2023 SEMESTER GENAP D Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
11. 2022/2023 SEMESTER PENDEK A Arina Faila Saufa, M.A.
(19940213 201903 2 016)
12. 2023/2024 SEMESTER GENAP A Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
13. 2023/2024 SEMESTER GENAP B Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
14. 2023/2024 SEMESTER GENAP C Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
15. 2023/2024 SEMESTER GENAP D Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)