Jadwal Kuliah SEMESTER GASAL Tahun Akademik 2022/2023

Tahun Akademik
Semester
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-302#RAB Manajemen Perpustakaan A Dr. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
2 07:00-08:40 FA-409 Islam dan Sains A Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
3 07:00-09:30 FA-307 Dokumentasi Budaya Lokal B Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
4 08:50-10:30 FA-107#RAB Pengantar Studi Islam A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
5 08:50-10:30 FA-304#RAB Klasifikasi A Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
6 08:50-10:30 FA-409 Islam dan Sains B Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
7 08:50-10:30 PPB-307 Pengembangan Minat Baca A Nur Riani, M.A.
(19920221 201908 2 001)
8 10:40-12:20 FA-306 Komunikasi A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
9 10:40-12:20 FA-409 Peradaban Islam C Muhammad Bagus Febriyanto, M.Hum.
(19900215 201903 1 005)
10 10:40-13:10 FA-302 Teknologi Informasi dan Komunikasi B Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
11 10:40-13:10 FA-304 Sumber Rujukan A Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
12 10:40-13:10 FA-307 Manajemen Koleksi B Muhammad Solihin Arianto, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19700906 199903 1 012)
13 10:40-13:10 FA-403 Dokumentasi Budaya Lokal A Andriyana Fatmawati, M.Pd.
(19910920 201903 2 020)
14 10:40-13:10 FA-410 Filsafat Perpustakaan A Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.#199402132019032016
(19710601 200003 1 002)
15 13:25-15:05 FA-302#RAB Sistem Informasi Perpustakaan Terintegrasi A Muhammad Solihin Arianto, S.Ag., S.S., M.LIS.#199202142019031013
(19700906 199903 1 012)
16 13:25-15:05 FA-306 Metode Penelitian Kualitatif B Puji Lestari, M.Kom
(19790116 200501 2 001)
17 13:25-15:05 FA-307 Temu Kembali Informasi C Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
18 13:25-15:05 FA-403 Peradaban Islam B Muhammad Bagus Febriyanto, M.Hum.
(19900215 201903 1 005)
19 13:25-15:05 FA-409 Filologi D Andriyana Fatmawati, M.Pd.
(19910920 201903 2 020)
20 13:25-15:05 FA-410 Katalogisasi Literatur Aksara Arab A Khairunnisa Etika Sari, M.IP.#197506142001121004
(19870206 201908 2 001)
21 15:30-17:10 FA-302#RAB Metodologi Penelitian Pusdokinfo A Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
22 15:30-17:10 FA-306 Metode Penelitian Kualitatif C Puji Lestari, M.Kom
(19790116 200501 2 001)
23 15:30-17:10 FA-307 Bahasa Arab D Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
24 15:30-17:10 FA-408 Bahasa Indonesia A Arina Faila Saufa, M.A.
(19940213 201903 2 016)
25 15:30-17:10 FA-410 Katalogisasi Literatur Aksara Arab C Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
26 15:30-18:00 FA-304 Sumber Rujukan B Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
27 17:20-19:00 FA-104 Pengantar Studi Islam A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
28 17:20-19:50 FA-302 Desain Web A Puji Lestari, M.Kom
(19790116 200501 2 001)
29 17:20-22:20 FA-307 Skripsi A Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-107 Ulumul Qur'an D Dr. Mohammad Habib, M.Ag.#198808212020121002
(19650717 199403 1 002)
2 07:00-08:40 FA-302 Manajemen Terbitan Berseri A Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
3 07:00-08:40 FA-304#KAM Klasifikasi D Khairunnisa Etika Sari, M.IP.
(19870206 201908 2 001)
4 07:00-08:40 FA-404 Bahasa Indonesia B Arina Faila Saufa, M.A.
(19940213 201903 2 016)
5 07:00-08:40 FA-409 Islam dan Sains C Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
6 07:00-08:40 PPB-307 Perpustakaan Dan Kepustakawanan A Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
7 07:00-09:30 FA-410 Dokumentasi Budaya Lokal A Andriyana Fatmawati, M.Pd.
(19910920 201903 2 020)
8 08:50-10:30 FA-103#KAM Sistem Informasi Perpustakaan Terintegrasi C Iryanto Chandra, M.Eng.
(19850809 201903 1 008)
9 08:50-10:30 FA-304 Perpustakaan Inklusif B Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
10 08:50-10:30 FA-409 Islam dan Sains D Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
11 08:50-10:30 FA-412 Bahasa Arab I A Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
12 10:40-12:20 FA-304#KAM Klasifikasi B Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
13 10:40-12:20 FA-408 Bahasa Inggris Untuk Pustakawan A Arina Faila Saufa, M.A.#197406122003121001
(19940213 201903 2 016)
14 10:40-12:20 FA-412 Bahasa Arab A Isyqie Firdausah, M.Hum.#196609191994031003
(19910406 201903 1 017)
15 10:40-13:10 FA-302 Teknologi Informasi dan Komunikasi C Iryanto Chandra, M.Eng.
(19850809 201903 1 008)
16 10:40-13:10 FA-406 Perpustakaan Inklusif A Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
17 10:40-13:10 FA-409 Manajemen Koleksi C Muhammad Solihin Arianto, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19700906 199903 1 012)
18 10:40-13:10 FA-410 Dokumentasi Budaya Lokal C Andriyana Fatmawati, M.Pd.
(19910920 201903 2 020)
19 13:25-15:05 FA-106#KAM Pengantar Studi Islam B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
20 13:25-15:05 FA-304 Komunikasi C Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
21 13:25-15:05 FA-305 Perpustakaan Inklusif A Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
22 13:25-15:05 FA-307#KAM Manajemen Perpustakaan C Dr. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
23 13:25-15:05 FA-408 Terbitan Pemerintah Dan Badan Internasional B Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
24 13:25-15:05 FA-409 Pancasila A Nur Riani, M.A.
(19920221 201908 2 001)
25 13:25-15:05 FA-410 Bahasa Indonesia D Amalia Azka Rahmayani, M.Sc.
(19921205 201903 2 009)
26 13:25-15:55 FA-302 Desain Web B Puji Lestari, M.Kom
(19790116 200501 2 001)
27 15:30-17:10 FA-304 Komunikasi D Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
28 15:30-17:10 FA-308#SAB Manajemen Perpustakaan A Dr. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
29 15:30-17:10 FA-408 Terbitan Pemerintah Dan Badan Internasional C Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
30 15:30-17:10 FA-409 Pancasila B Nur Riani, M.A.
(19920221 201908 2 001)
31 15:30-17:10 FA-410 Bahasa Indonesia C Amalia Azka Rahmayani, M.Sc.
(19921205 201903 2 009)
32 15:30-17:10 FA-412 Fiqh Dan Ushul Fiqh A DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
33 17:20-20:40 FA-305 Praktek Pengalaman Lapangan A Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-302#JUM Sistem Informasi Perpustakaan Terintegrasi B Ahmad Anwar, M.A.
(19920214 201903 1 013)
2 07:00-08:40 FA-409 Bahasa Inggris Untuk Pustakawan C Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
3 07:00-08:40 FA-410 Katalogisasi Literatur Aksara Arab D Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
4 08:50-10:30 FA-307#JUM Manajemen Perpustakaan B Dr. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
5 08:50-10:30 FA-409 Bahasa Inggris Untuk Pustakawan D Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd. M.Ed.
(19740612 200312 1 001)
6 08:50-10:30 FA-410 Katalogisasi Literatur Aksara Arab B Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
7 10:40-12:20 FA-304#JUM Klasifikasi C Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
8 10:40-12:20 FA-307 Perpustakaan Inklusif C Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
9 10:40-12:20 FA-403 Filologi A Muhammad Bagus Febriyanto, M.Hum.#199109202019032020
(19900215 201903 1 005)
10 10:40-13:10 FA-302 Teknologi Informasi dan Komunikasi D Iryanto Chandra, M.Eng.
(19850809 201903 1 008)
11 10:40-13:10 FA-409 Filsafat Perpustakaan B Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.#199402132019032016
(19710601 200003 1 002)
12 10:40-13:10 FA-410 Manajemen Koleksi D Muhammad Solihin Arianto, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19700906 199903 1 012)
13 13:25-15:05 FA-304 Ulumul Qur'an B Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
14 13:25-15:05 FA-307 Temu Kembali Informasi A Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
15 13:25-15:05 FA-409 Filologi B Muhammad Bagus Febriyanto, M.Hum.
(19900215 201903 1 005)
16 13:25-15:05 FA-410 Pengembangan Minat Baca B Nur Riani, M.A.
(19920221 201908 2 001)
17 13:25-15:55 FA-302 Desain Web D Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.
(19781226 200801 2 017)
18 15:30-17:10 FA-304 Ulumul Qur'an A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
19 15:30-17:10 FA-308 Pancasila A Iryanto Chandra, M.Eng.
(19850809 201903 1 008)
20 15:30-17:10 FA-403 Perpustakaan Dan Kepustakawanan B Khairunnisa Etika Sari, M.IP.
(19870206 201908 2 001)
21 15:30-17:10 FA-407 Bahasa Inggris Untuk Pustakawan B Arina Faila Saufa, M.A.
(19940213 201903 2 016)
22 15:30-17:10 FA-409 Metode Penelitian Kuantitatif A Lilih Deva Martias, M.Sc.
(19870311 201903 2 010)
23 15:30-17:10 FA-410 Pengembangan Minat Baca C Nur Riani, M.A.
(19920221 201908 2 001)
24 15:30-18:00 FA-307 Sumber Rujukan C Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
25 17:20-19:50 FA-302 Sistem Informasi Perpustakaan A Iryanto Chandra, M.Eng.
(19850809 201903 1 008)
26 17:20-19:50 FA-304 Filsafat Perpustakaan C Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.#199402132019032016
(19710601 200003 1 002)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-408 Terbitan Pemerintah Dan Badan Internasional A Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
2 08:50-10:30 FA-302 Teknik Penulisan C Ahmad Anwar, M.A.
(19920214 201903 1 013)
3 08:50-10:30 FA-304 Temu Kembali Informasi B Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
4 08:50-10:30 FA-410 Perpustakaan Dan Kepustakawanan A Khairunnisa Etika Sari, M.IP.
(19870206 201908 2 001)
5 10:40-12:20 FA-107 Komunikasi B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
6 10:40-12:20 FA-408#JUM Pengantar Studi Islam C Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
7 10:40-13:10 FA-302 Desain Web C Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.
(19781226 200801 2 017)
8 10:40-13:10 FA-304 Sumber Rujukan D Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
9 10:40-13:10 FA-307 Manajemen Koleksi A Arina Faila Saufa, M.A.#197009061999031012
(19940213 201903 2 016)
10 13:25-15:05 FA-410 Metode Penelitian Kuantitatif B Lilih Deva Martias, M.Sc.
(19870311 201903 2 010)
11 13:25-15:55 FA-302 Desain Web A Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.#197901162005012001
(19781226 200801 2 017)
12 15:30-17:10 FA-105 Ulumul Qur'an C Dr. Mohammad Habib, M.Ag.#198808212020121002
(19650717 199403 1 002)
13 15:30-17:10 FA-308#JUM Pengantar Studi Islam D Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
14 15:30-17:10 FA-409 Teknik Penulisan B Amalia Azka Rahmayani, M.Sc.
(19921205 201903 2 009)
15 15:30-17:10 FA-410 Metode Penelitian Kuantitatif C Lilih Deva Martias, M.Sc.
(19870311 201903 2 010)
16 17:20-19:10 FA-302#KAM Otomatisasi Perpustakaan A Ahmad Anwar, M.A.
(19920214 201903 1 013)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-407 Pancasila C Lilih Deva Martias, M.Sc.
(19870311 201903 2 010)
2 07:00-08:40 FA-410 Teknik Penulisan A Amalia Azka Rahmayani, M.Sc.
(19921205 201903 2 009)
3 07:00-09:30 FA-302 Teknologi Informasi dan Komunikasi A Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
4 08:50-10:30 FA-105 Peradaban Islam D PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
5 08:50-10:30 FA-405 Perpustakaan Dan Kepustakawanan D Khairunnisa Etika Sari, M.IP.
(19870206 201908 2 001)
6 08:50-10:30 FA-407 Metode Penelitian Kualitatif A Lilih Deva Martias, M.Sc.
(19870311 201903 2 010)
7 13:25-15:05 FA-304 Peradaban Islam A Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
8 13:25-15:05 FA-405 Filologi C Muhammad Bagus Febriyanto, M.Hum.
(19900215 201903 1 005)
9 13:25-15:05 FA-408 Perpustakaan Dan Kepustakawanan C Khairunnisa Etika Sari, M.IP.
(19870206 201908 2 001)
10 13:25-15:05 FA-410 Bahasa Arab B Isyqie Firdausah, M.Hum.#196609191994031003
(19910406 201903 1 017)
11 13:25-15:05 FA-412 Bahasa Indonesia A Amalia Azka Rahmayani, M.Sc.
(19921205 201903 2 009)
12 15:30-17:10 FA-106 Pancasila D Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
13 15:30-17:10 FA-410 Bahasa Arab C Isyqie Firdausah, M.Hum.#196609191994031003
(19910406 201903 1 017)
14 15:30-18:00 FA-412 Sumber Rujukan A Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-105 Komunikasi A Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
2 07:00-08:40 FA-305 Preservasi Informasi A Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
3 08:50-10:30 FA-105 Teknik Penulisan A Puji Lestari, M.Kom
(19790116 200501 2 001)
4 08:50-10:30 FA-306 Akhlak dan Tasawuf A Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
5 10:40-12:20 FA-306 Temu Kembali Informasi A Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
6 13:25-15:05 FA-304 Bahasa Arab II A Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
7 15:30-18:00 FA-105 Al-Qur'an dan Hadis A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
8 15:30-18:00 FA-305 Manajemen Koleksi A Nur Riani, M.A.
(19920221 201908 2 001)