Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Kewirausahaan
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Perpustakaan
Kurikulum S1 ILMU PERPUSTAKAAN 2020
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH PENCIRI PRODI
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 4

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2021/2022 SEMESTER GENAP A Arina Faila Saufa, M.A.#198702062019082001
(19940213 201903 2 016)
2. 2021/2022 SEMESTER GENAP B Arina Faila Saufa, M.A.
(19940213 201903 2 016)
3. 2021/2022 SEMESTER GENAP C Arina Faila Saufa, M.A.
(19940213 201903 2 016)
4. 2022/2023 SEMESTER GENAP A Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
5. 2022/2023 SEMESTER GENAP B Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
6. 2022/2023 SEMESTER GENAP C Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
7. 2022/2023 SEMESTER GENAP D Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
8. 2023/2024 SEMESTER GENAP A Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
9. 2023/2024 SEMESTER GENAP B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
10. 2023/2024 SEMESTER GENAP C Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
11. 2023/2024 SEMESTER GENAP D Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)