Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Manajemen Terbitan Berseri
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Perpustakaan
Kurikulum S1 ILMU PERPUSTAKAAN 2020
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH PENCIRI PRODI
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 4

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2021/2022 SEMESTER GENAP A Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
2. 2021/2022 SEMESTER GENAP B Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
3. 2021/2022 SEMESTER GENAP C Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
4. 2022/2023 SEMESTER GENAP A Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
5. 2022/2023 SEMESTER GENAP B Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
6. 2022/2023 SEMESTER GENAP C Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
7. 2022/2023 SEMESTER GENAP D Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
8. 2023/2024 SEMESTER GENAP A Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
9. 2023/2024 SEMESTER GENAP B Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
10. 2023/2024 SEMESTER GENAP C Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
11. 2023/2024 SEMESTER GENAP D Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)