Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Katalogisasi
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Perpustakaan
Kurikulum S1 ILMU PERPUSTAKAAN 2020
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH PENCIRI PRODI
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 3
Semester Paket 2

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
2. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
3. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Arina Faila Saufa, M.A.
(19940213 201903 2 016)
4. 2021/2022 SEMESTER GENAP A Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
5. 2021/2022 SEMESTER GENAP B Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
6. 2021/2022 SEMESTER GENAP C Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
7. 2022/2023 SEMESTER GENAP A Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
8. 2022/2023 SEMESTER GENAP B Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
9. 2022/2023 SEMESTER GENAP C Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
10. 2022/2023 SEMESTER GENAP D Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
11. 2023/2024 SEMESTER GENAP A Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
12. 2023/2024 SEMESTER GENAP B Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
13. 2023/2024 SEMESTER GENAP C Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
14. 2023/2024 SEMESTER GENAP D Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)