Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Komunikasi
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Perpustakaan
Kurikulum S1 ILMU PERPUSTAKAAN 2020
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH PENCIRI UNIVERSITAS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 1

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
2. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.#199202212019082001
(19730205 199903 1 003)
3. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.#199212052019032009
(19730205 199903 1 003)
4. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
5. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
6. 2021/2022 SEMESTER GANJIL C Amalia Azka Rahmayani, M.Sc.
(19921205 201903 2 009)
7. 2022/2023 SEMESTER GANJIL A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
8. 2022/2023 SEMESTER GANJIL B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
9. 2022/2023 SEMESTER GANJIL C Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
10. 2022/2023 SEMESTER GANJIL D Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
11. 2023/2024 SEMESTER GANJIL A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
12. 2023/2024 SEMESTER GANJIL B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
13. 2023/2024 SEMESTER GANJIL C Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
14. 2023/2024 SEMESTER GANJIL D Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)