Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Bahasa Arab
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Perpustakaan
Kurikulum S1 ILMU PERPUSTAKAAN 2020
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH PENCIRI PRODI
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 1

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.#199105052019031025
(19680429 199503 1 001)
2. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dr. Uki Sukiman, M.Ag.#199105052019031025
(19680429 199503 1 001)
3. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Dr. Uki Sukiman, M.Ag.#199105052019031025
(19680429 199503 1 001)
4. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Isyqie Firdausah, M.Hum.
(19910406 201903 1 017)
5. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Isyqie Firdausah, M.Hum.
(19910406 201903 1 017)
6. 2021/2022 SEMESTER GANJIL C Isyqie Firdausah, M.Hum.
(19910406 201903 1 017)
7. 2022/2023 SEMESTER GANJIL A Isyqie Firdausah, M.Hum.#196609191994031003
(19910406 201903 1 017)
8. 2022/2023 SEMESTER GANJIL B Isyqie Firdausah, M.Hum.#196609191994031003
(19910406 201903 1 017)
9. 2022/2023 SEMESTER GANJIL C Isyqie Firdausah, M.Hum.#196609191994031003
(19910406 201903 1 017)
10. 2022/2023 SEMESTER GANJIL D Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
11. 2023/2024 SEMESTER GANJIL A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
12. 2023/2024 SEMESTER GANJIL B Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
13. 2023/2024 SEMESTER GANJIL C Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
14. 2023/2024 SEMESTER GANJIL D Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)