Fasilitas
Unit
Jadwal Ujian SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2017/2018
Senin, 26 Maret 2018
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-308)
Ruang Kuliah (FA-307)
Tauhid A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Tauhid B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
3. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Bahasa Inggris Untuk Pustakawan A Dra. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
4. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Bahasa Inggris Untuk Pustakawan B Dra. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-408)
Ruang Kuliah (FA-407)
Bahasa Inggris Untuk Pustakawan C Dra. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
6. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Katalogisasi A Dr. Anis Masruri, S.Ag S.IP. M.Si.
(19710907 199803 1 003)
7. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Katalogisasi B Dr. Anis Masruri, S.Ag S.IP. M.Si.
(19710907 199803 1 003)
8. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Jaringan Komputer A PUJI LESTARI, M.KOM
(19790116 200501 2 001)
9. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Jaringan Komputer B PUJI LESTARI, M.KOM
(19790116 200501 2 001)
10. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-408)
Ruang Kuliah (FA-407)
Jaringan Komputer C PUJI LESTARI, M.KOM
(19790116 200501 2 001)
11. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-403) Evaluasi Sistem Informasi Perpustakaan A SITI ROHAYA
(19790622 200604 2 003)
12. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-405)
Ruang Kuliah (FA-404)
Evaluasi Sistem Informasi Perpustakaan B SITI ROHAYA
(19790622 200604 2 003)
Selasa, 27 Maret 2018
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Filsafat Ilmu A Drs. Muhammad Syamsuddin, M.Si
(19601006 199103 1 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Filsafat Ilmu B Drs. Muhammad Syamsuddin, M.Si
(19601006 199103 1 001)
3. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Filologi A Afiati Handayu Dyah Fitriyani, S.Pd., M.Pd
(19850712 201101 2 021)
4. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Filologi B Afiati Handayu Dyah Fitriyani, S.Pd., M.Pd
(19850712 201101 2 021)
5. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-405)
Ruang Kuliah (FA-404)
Layanan Informasi A Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
6. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-407)
Ruang Kuliah (FA-406)
Layanan Informasi B Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
7. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-409)
Ruang Kuliah (FA-408)
Layanan Informasi C Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
8. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Bahasa Jawa A Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
9. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Bahasa Jawa B Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
10. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Statistik A Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.
(19781226 200801 2 017)
11. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Statistik B Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.
(19781226 200801 2 017)
12. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-408)
Ruang Kuliah (FA-407)
Statistik C Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.
(19781226 200801 2 017)
Rabu, 28 Maret 2018
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-403) Kewirausahaan A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-405)
Ruang Kuliah (FA-404)
Kewirausahaan B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
3. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Bahasa Inggris A Harsiwi Fajarsari, SS, M.A
(19850817 000000 2 301)
4. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Bahasa Inggris B Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
(19720801 200604 2 002)
5. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-305)
Ruang Kuliah (FA-304)
Literasi Informasi A Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
6. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-307)
Ruang Kuliah (FA-306)
Literasi Informasi B Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
7. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Informasi Dalam Konteks Sosial A Dra. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
8. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Informasi Dalam Konteks Sosial B Dra. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
9. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-408)
Ruang Kuliah (FA-407)
Informasi Dalam Konteks Sosial C Dra. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
10. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Tipologi Perpustakaan A Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
11. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Tipologi Perpustakaan B Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
12. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-408)
Ruang Kuliah (FA-407)
Tipologi Perpustakaan C Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
13. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-409) Tipologi Perpustakaan D Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
Kamis, 29 Maret 2018
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Ergonomi A PUJI LESTARI, M.KOM
(19790116 200501 2 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Ergonomi B PUJI LESTARI, M.KOM
(19790116 200501 2 001)
3. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Katalogisasi Literatur Aksara Arab A Dr. Anis Masruri, S.Ag S.IP. M.Si.
(19710907 199803 1 003)
4. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Katalogisasi Literatur Aksara Arab B Dr. Anis Masruri, S.Ag S.IP. M.Si.
(19710907 199803 1 003)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-408)
Ruang Kuliah (FA-407)
Katalogisasi Literatur Aksara Arab C Dr. Anis Masruri, S.Ag S.IP. M.Si.
(19710907 199803 1 003)
6. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Manajemen Basis Data A Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.
(19781226 200801 2 017)
7. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Manajemen Basis Data B Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.
(19781226 200801 2 017)
8. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-403) Pembelajaran Berbasis Perpustakaan B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
9. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-404) Pembelajaran Berbasis Perpustakaan A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
10. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal A Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
11. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal B Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
Senin, 2 April 2018
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Kewarganegaraan A Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Kewarganegaraan B Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-408)
Ruang Kuliah (FA-407)
Kewarganegaraan C Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
4. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Sejarah Perpustakaan Islam A Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
5. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Sejarah Perpustakaan Islam B Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
6. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-408)
Ruang Kuliah (FA-407)
Sejarah Perpustakaan Islam C Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
7. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Manajemen Arsip A Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
8. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Manajemen Arsip B Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
Selasa, 3 April 2018
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-305)
Ruang Kuliah (FA-304)
Sistem Open Source A PUJI LESTARI, M.KOM
(19790116 200501 2 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-307)
Ruang Kuliah (FA-306)
Sistem Open Source B PUJI LESTARI, M.KOM
(19790116 200501 2 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-311)
Ruang Kuliah (FA-308)
Sistem Open Source C PUJI LESTARI, M.KOM
(19790116 200501 2 001)
4. 09:15 s.d 10:45 Ruang Kuliah (FA-308) Pengembangan Minat Baca A Afiati Handayu Dyah Fitriyani, S.Pd., M.Pd
(19850712 201101 2 021)
5. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-305)
Ruang Kuliah (FA-304)
Manajemen Perpustakaan Digital A SITI ROHAYA
(19790622 200604 2 003)
6. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-307)
Ruang Kuliah (FA-306)
Manajemen Perpustakaan Digital B SITI ROHAYA
(19790622 200604 2 003)
7. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-305)
Ruang Kuliah (FA-304)
Sumber Rujukan Islam A Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
8. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-307)
Ruang Kuliah (FA-306)
Sumber Rujukan Islam B Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
9. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-311)
Ruang Kuliah (FA-308)
Sumber Rujukan Islam C Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
10. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-305)
Ruang Kuliah (FA-304)
Seminar Proposal A Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
11. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-307)
Ruang Kuliah (FA-306)
Seminar Proposal B Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
Arsip Pengumuman
Arsip Berita
Arsip Agenda
Arsip Kolom